Medicina muncii

Echipa Forum este formata din peste 80 de colegi cu experiența care deservesc aproximativ 15.000 de angajați in clinica din București, la sediul partenerilor prin deplasarea echipelor medicale mobile dar si on-site prin cabinetele amenajate la sediul partenerilor noștri.

Parteneri locali:
Sunday Medical Center (Siguranța Circulației si testări psihologice)
Biolumimedica (laborator medical)

Din punct de vedere legislativ, Clinica FORUM LAB PLUS presteaza servicii medicale conform urmatoarelor reglementari:

 • Legea 319/14.07.2006 privind securitatea si sanatatea in munca
 • HG 1425/2006 normele metodologice de aplicare a legii 319/2006
 • HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
 • OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
 • HG 537/07.04.2004 norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003
 • HG 1169/12.12.2011 privind modificarea si completarea HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Forum Lab Plus

021 321 53 11 0754 666 345

Str. Wilhelm Filderman nr. 18, et. 1, sector 3, Bucuresti

clinicaforum.ro
forumlabplus@gmail.com

Serviciile de medicina muncii includ:

 • examenul medical la angajare;
 • controlul medical periodic, la reluarea activitatii, adaptare, supraveghere speciala si la cerere;
 • intocmirea dosarelor medicale cu eliberarea fiselor de aptitudine;
 • monitorizarea bolilor cronice a salariaților;
 • participarea la evaluarea riscurilor profesionale;
 • reabilitarea profesionala, reinsertia, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronice;
 • participarea medicilor de medicina muncii in Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca;
 • aplicarea O.U.G. 96/2003 si a normelor de aplicare privind protectia maternitatii la locul de munca;
 • intocmirea raportarilor conform normelor legale catre D.S.P.;
 • comunicarea riscului profesional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
 • consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatilor;
 • consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sanatate si securitate la locul de munca;
 • participarea la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale (semnalare si dispensarizare boli profesionale).
 • Examenele medicale periodice;
 • Examen medical la adaptare;
 • Eliberarea avizuluide aptitudine în muncă;
 • Raportari periodice a situaţii medico-sanitare;
 • Pastrarea si completarea dosarelor medicale;
 • Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a personalului angajat;
 • Organizarea punctelor de prim ajutor şi instruirea personalului;
 • Evaluarea condiţiilor de muncă şi stabilirea riscurilor de îmbolnăvire profesională;
 • Consilierea angajatorului în vederea cunoaşterii şi respectării normelor igienico-sanitare;
 • Consilierea angajatorului privind strategiile de securitate şi sănatate la locul de muncă;
 • Alte activităţi conexe.