Verificari PRAM

Partenerul nostru ELECTRO SERVICE SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, cu sediul in Romania, care oferta servicii specializate in domeniul verificarilor PRAM.

Buletinul tip "PRAM", reprezinta masura organizatorica luata de un angajator pentru prevenirea riscurilor datorate exploatarii unei instalatii electrice. Verificarea periodica PRAM este impusa de legislatia de securitate si sanatate in munca si de aparare impotriva incendiilor.

Compania noastra este specializata in masuratori si verificari ale instalatiei electrice si elibereaza buletine de verificare PRAM in conformitate cu legislatia in vigoare. Avem in dotare aparate specializate pentru aceste tipuri de masuratori, cu omologari si verificari metrologice in vigoare. Verificarea periodica se efectueaza de catre personal calificat care poseda cunostinte aprofundate de electrosecuritate.

Suntem atestati de ANRE atat pentru aceste masuratori cat si pentru proiectarea sau executia de instalatii electrice, astfel ca putem sa va oferim si remedierea instalatiilor, in cazul in care, in urma verifiarilor, acestea se dovedesc a fi necorespunzatoare.

Executam verificare PRAM si in regim de urgenta si de asemenea oferim gratuit servicii de notificare pentru expirarea perioadei de valabilitate a verificarilor. In baza contractelor incheiate oferim gratuit consultanta de specialitate.

Laborator PRAM

0744.43.75.95 0766.350.975

Str. Soseaua Viilor, Nr.92, Bloc 4A, Sc.4, Etaj 1, Sector 5, Bucuresti

www.laborator-pram.ro
office@laborator-pram.ro

Extrase din legislatia specifica:

NTE 116/2001 - Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice

Art.9. Dupa executarea probelor si a masuratorilor prevazute în norma si instructiuni, este necesara întocmirea buletinelor de verificare pentru fiecare proba sau grup de probe în parte, care sa confirme în mod expres respectarea sau nerespectarea valorilor de control stabilite prin acte normative din România (standarde, prescriptii etc.).

Art.10. Buletinele de încercari si masuratori vor contine, pentru fiecare proba în parte, concluzia stabilita de seful de lucrare, daca corespunde sau nu actelor normative în vigoare.

Art.11. Buletinele de încercari si masuratori trebuie sa fie clar formulate si cu precizari asupra tipului de aparate de masura folosite. Se recomanda ca masuratorile periodice sa fie repetate în aceleasi conditii si cu aceleasi tipuri de aparate. Buletinele vor contine orice informatii necesare pentru reproductibilitatea probelor în conditii tehnice si climatice necesare.

Art 20 Momentul efectuarii masurarii rezistentei de dispersie si a verificarii continuitatii legaturilor de ramificatie la instalatia de legare la pamânt

  • Punerea in functiune
  • Dupa modificari sau reparatii ale instalatiilor de legare la pamânt
  • Daca exista indicii cu privire la deteriorari în instalatia de legare la pamânt (descarcari în sol, deteriorari datorate STA, supratensiuni atmosferice etc)
  • Periodic, conform legislatiei

HOTARÂRE de Guvern nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Art 5

2)Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul: a)unor verificari periodice efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale

3)Rezultatele verificarilor trebuie sa fie înregistrate si puse la dispozitie Inspectiei Muncii la solicitarea acesteia. Ele trebuie pastrate pe o perioada de timp corespunzatoare, de exemplu, în functie de recomandarile sau specificatiile producatorului.

Anexa 1

2.19.Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.

3.3.1.1.Pentru asigurarea protectiei împotriva pericolelor generate de echipamentele electrice, trebuie prevazute masuri tehnice astfel încât: a)persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau indirecta a partilor aflate sub tensiune

3.3.2.1.La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice.

3.3.2.2.Pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice: f)utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamânt

3.3.2.3.Pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri organizatorice: f)organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie împotriva atingerilor directe.

3.3.3.1.La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, fiind interzise înlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie aplicata o masura de protectie principala, care sa asigure protectia în orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia în cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie alese astfel încât sa nu se anuleze una pe cealalta.

3.3.3.2.Pentru protectia împotriva atingerii indirecte trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice: b) legarea la pamânt